A21-A31
Avia A21-A31 Truck 1985-2001 Scheibenwischer
0103
Scheibenwischerblätter für Avia A21-A31 Truck 1985
CiderWeb
D
Avia D Truck 2001-2017 Scheibenwischer
0279
Scheibenwischerblätter für Avia D Truck 2001, 2002
CiderWeb