XV
Subaru XV Crossover, 1 generation, 2011-2015 Scheibenwischer
0267
Scheibenwischerblätter für Subaru XV Crossover, 1 generation
CiderWeb
XV
Subaru XV Crossover, 2 generation, 2015-2017 Scheibenwischer
0101
Scheibenwischerblätter für Subaru XV Crossover, 2 generation
CiderWeb